Studiju kurss sniedz vispārēju izpratni par kritiskās domāšanas un medijpratības lomu mūsdienu cilvēka rīcībspējas nodrošināšanā, ļauj apzināties medijpratības daudzšķautņainību, iepazīt manipulācijas tehnikas un prāta izkropļojumus, kā arī saņemt praktiskus padomus medijpratības pilnveidei. Kurss sniedz atbildi  uz jautājumu: „Vai medijpratība un kritiskā domāšana tiešām ir nozīmīga?” un vienlaikus ieskicē nākamos jautājumus padziļinātai izpētei.

Studiju kurss sniedz vispārēju izpratni par kritiskās domāšanas un medijpratības lomu mūsdienu cilvēka rīcībspējas nodrošināšanā, ļauj apzināties medijpratības daudzšķautņainību, iepazīt manipulācijas tehnikas un prāta izkropļojumus, kā arī saņemt praktiskus padomus medijpratības pilnveidei. Kurss sniedz atbildi  uz jautājumu: „Vai medijpratība un kritiskā domāšana tiešām ir nozīmīga?” un vienlaikus ieskicē nākamos jautājumus padziļinātai izpētei.